Online kwalitatief onderzoek: het nieuwe normaal?

Als gevolg van de Covid-19 maatregelen werkte iedereen (zonder een vitaal beroep) het afgelopen anderhalf jaar zoveel mogelijk thuis. Dit was voor ons als Talentenlab, maar ook voor andere onderzoekers het geval. Waar online werken voor kwantitatief onderzoekers al langere tijd vanzelfsprekend is, is dit voor kwalitatief onderzoekers minder het geval. Diepte-interviews, groepsinterviews en observaties…

Methodeles mixed-methodes

Vorige week woensdag gaf Anne een methodeles over mixed-methods onderzoek aan de rest van het team. Bij mixed-methods onderzoek combineert de onderzoeker kwantitatieve- en kwalitatieve onderzoeksmethode(n) om tot de beantwoording van zijn/haar onderzoeksvraag te komen. Bij mixed-methods onderzoek combineer je de sterke kanten van beide methodes. Daar waar kwantitatief onderzoek soms wat oppervlakkig kan blijven, vullen…

Methodeles focusgroepen

Deze weken verzorgen onze onderzoekers een methodeles voor de rest van het team. Gijs gaf een les over focusgroepen. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker (moderator) een groepsdiscussie met meerdere respondenten leidt. Dit is handig wanneer je meer over de ervaringen, meningen of achterliggende gedachten van de respondenten over een bepaald onderwerp wilt…

Scroll to top