Deze weken verzorgen onze onderzoekers een methodeles voor de rest van het team. Gijs gaf een les over focusgroepen. Dit is een kwalitatieve onderzoeksmethode waarbij de onderzoeker (moderator) een groepsdiscussie met meerdere respondenten leidt. Dit is handig wanneer je meer over de ervaringen, meningen of achterliggende gedachten van de respondenten over een bepaald onderwerp wilt weten.

Inhoudelijk heeft de onderzoeker een zo klein mogelijke rol: het is zijn taak om iedereen op zijn gemak te stellen en aan het woord te laten. Een ontspannen sfeer is belangrijk, aangezien de respondenten zich vrij moeten voelen om over hun eigen ervaringen te vertellen en hierover te discussiëren.  

De grootste valkuil van deze onderzoeksmethode heeft hier ook mee te maken: wanneer de discussie niet goed geleid wordt, kunnen bepaalde meningen dominant worden en houden andere respondenten zich bijvoorbeeld stil of geven ze sociaal wenselijke antwoorden. Daarom is deze methode ook niet zo geschikt bij controversiële onderwerpen waar mensen niet open over durven te zijn.

Focusgroepen worden soms als losstaande onderzoeksmethode gebruikt. Vaker is het echter een verdieping op kwantitatieve data uit bijvoorbeeld een vragenlijst. 

Op 17 maart is Anne aan de beurt met een les over mixed-methods. Wordt vervolgd dus!

#sameninonderzoek #talentenlab #lesgeven #focusgroepen #presentatie

Scroll to top